You are here: Valerie Debaele
Back to: Home page
General: Contact

I am looking for:

Valerie Debaele

Valerie Debaele is sinds 2006 fluit solo in het ‘Orchèstre Philharmonique Royal de Liège’ . Ze heeft gestudeerd aan het Conservatorium te Antwerpen in de klas van Gaby Van Riet en daarna in de ‘Carnegie mellon University’ te Pittsburgh (USA) in de klas van J.Baxtresser (soliste N.Y. Philharmonic) waar ze het “Artist Diploma in flute performance” behaalde met grootste onderscheiding. Tijdens haar studies in Amerika, verleende ze haar medewerking aan de realistie van J. Baxtressers’ laatste boek “Great Flute Duos from the orchestral repertoire”.

Ze is laureate van verschillende concours in binnenland zoals Jong Tenuto, Cera-Bank.. en buitenland o.a. de Pittsburgh concert Society, Myrna Brown competition Dallas…

In 2005 was ze fluitsolo in het ‘Danske Radio Underholdings Orkestret' te Copenhagen o.l.v. A. Fisher en twee opeenvolgende jaren in het 'Pacific Music Festival' in Japan. Ze is zowel actief in kamermuziekverband o.a. lid van het 'Vlaams Sinfonietta', als in solistische activiteiten, waar ze lovende kritieken kreeg van o.m. de Zuid-Afrikaanse pers Eastern Herald: “…brillant player with an refined tone, a versatile range of colors and an impressive virtuosity…”,

Als docente en uitvoerend musicus werd ze uitgenodigd in het “Internationaal Muziekfestival Instrumenta Verano” te Puebla, Mexico. Van 2010-2013 was ze gastdocente in het Conservatorium te Brussel en Luik. Momenteel is ze verbonden aan de 'Hogeschool Zuyd' te Maastricht en hoofdvakdocent fluit aan 'Fontys Hogeschool voor de kunsten' te Tilburg.